• White Facebook Icon

© 2016 by Annemette Pødenphandt

 

 

Annemette Pødenphandt

Gl. Nykøbingvej 171

4572 Nr. Asmindrup

Denmark

30285568

apodenphandt@gmail.com

Undervisning

“Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale.”​

Orpingalik (Netsilik-Folket. Pelly Bay).

 

Jeg elsker at undervise og tilbyder solo-undervisning for både begyndere og viderekomne. 

I min undervisning arbejder vi med at lade stemmen udtrykke sig naturligt i en åben og fri krop. Det tekniske fundament er fra den klassiske sangskole, som kan bruges af alle til at smidiggøre og styrke stemmen indenfor en hvilken som helst æstetik.

 

Der arbejdes med:

- Kropsholdning og -brug

- Stemmedannelse

- Dit personlige udtryk

- Frasering og fortolkning

 

Repertoiret kan være klassisk musik, viser, musical, pop m.m.

 

Undervisningen foregår hos mig privat.

 

Ring endelig for at høre nærmere.

 

"Annemette blev min sanglærer på anbefaling fra en af hendes egne lærere, og jeg har taget timer hos hende i godt et år. Jeg kan huske, at jeg i løbet af den første time kunne mærke en spontan respons i mig på de anvisninger, hun gav, og at jeg tænkte: ”Det her tror jeg på”.

 

For mig er en god sanglærer en lærer, som giver anvisninger og forslag på baggrund af det konkrete, som sker i mig – eleven - i modsætning til en lærer, som blot videregiver abstrakt viden om stemmers funktion på et generelt plan. Jeg oplever i høj grad, at Annemette formår dette: at møde mig – eleven – konkret og nærværende i sangundervisningen. Vi har i undervisningen arbejdet meget med stemmens/energiens forankring i kroppen, og det har givet mig en væsentligt større tryghed i sangen, og jeg føler, og at jeg mestrer mere end tidligere - fordi sangen og måden at bruge stemmen på er blevet noget mere konkret for mig. Dertil kommer at jeg er kommet et godt skridt videre i at overvinde det ubehag, som for mig ellers altid hidtil har været forbundet med at synge for andre. Jeg er i dag – takket være god sangundervisning – kommet væsentligt tættere på at mærke en konstruktiv nervøsitet og ”tænding” i stedet for ubehag. Jeg oplever Annemette som en indfølende og støttende lærer, som arbejder seriøst og målrettet med undervisningen. Og så griber hun det både kreativt og sjovt an."

 

Helene Hansen - præst